Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2023

Dodatek węglowy

Dnia 20 września 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która wprowadziła istotne zmiany dla gospodarstw domowych, które mogą mieć znaczenie dla załatwienia Państwa wniosku.

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

  1. wprowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania – w przypadku gdy wniosek złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres zamieszkania, to dodatek wypłacony zostanie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.
  2. wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy;
  3. wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrzone na podstawie wpisu lub zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków, które nastąpiły do 11 sierpnia 2022 roku. Korekty deklaracji złożone po 11 sierpnia 2022 roku nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków.

Ponadto weryfikacja wniosku o wypłatę dodatku węglowego opierać się będzie na informacjach zawartych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego. Również pod uwagę będą brane dane zgromadzone
w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące danego gospodarstwa domowego to może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy mający na celu ustalenie stanu faktycznego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Autor: Aleksandra Lachowska

Banery/Logo