Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Ogłoszenie

Informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) uruchomił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Grzmiąca wraz z kopią dokumentów potwierdzających dokonanie w Starostwie Powiatowym w Szczecinku zgłoszenia o przystąpieniu do robót budowlanych, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2023 r.

Ponadto informuję, że w roku bieżącym dofinansowanie ze strony WFOŚiGW będzie wynosiło do 100 % kosztów kwalifikowanych tj.:

  1.  maksymalna stawka łączna za demontaż, transport, unieszkodliwianie – 700,00 zł brutto za Mg,
  2. maksymalna stawka łączna za transport, unieszkodliwianie – 400,00 zł brutto za Mg.

Po uzyskaniu przez Gminę Grzmiąca dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest zgłaszający będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wynikającej z kwoty dofinansowania z Funduszu a kwoty zaoferowanej przez wykonawcę robót wyłonionego w drodze zapytania ofertowego.

Wszelkie informacje w sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Grzmiąca pok. 110 lub telefonicznie pod nr 94 37 36810, e-mail: z.gontarz@grzmiaca.org.pl

Autor: Żaneta Gontarz

Banery/Logo