Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2023

Informacje ogólne

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Grzmiącej będzie do Państwa dyspozycji od dnia 20.09.2021 r. 

Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Grzmiącej:

Poniedziałek od godz. 7:00 do 14:00.
Czwartek od godz. 8:00 do 16:00.

Przypominamy, że do Punktu Zbiórki można dostarczać m.in. odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, zużyte opony czy tekstylia.

Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Grzmiąca, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Grzmiąca.

Z Punktu mogą korzystać zarówno mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej m.in. (bloków).

Przypominamy, że aby oddać odpady do PSZOK należy zgłosić taką potrzebę wcześniej w Urzędzie Gminy pod nr tel. (94) 373 68 10 wew. 37, nr kom. 604 493 552 lub na adres e-mail: z.gontarz@grzmiaca.org.pl (należy podać swoje dane adresowe, telefon oraz dokładną ilość oraz rodzaj odpadów).

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

 • przeterminowane chemikalia – np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
 • świetlówki i żarówki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (nie zmieszane: np. gruz, okna, płytki, panele, itp.) – z własnoręcznie przeprowadzonego remontu, nie wymagającego zgłoszenia i pozwolenia na budowę,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony od samochodów osobowych, rowerów, wózków,
 • odpady zielone – tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki, niezgnite  i niesfermentowane, bez zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedzeniowych pochodzenia zwierzęcego, pozostałości po spaleniu,
 • odpady tekstylne, w tym ubrania, dywany, pościel, obuwie itp.,
 • popiół,
 • przeterminowane leki.

Ww. odpady nie mogą być ze sobą pomieszane!

Przekazując odpady do PSZOK mieszkaniec zobowiązany jest do okazania oświadczenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należy okazać dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty!

PSZOK nie jest dostępny dla firm, osób z poza gminy, osób prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą oraz instytucji (szkoły, przedszkola, parafie itp.)
Obsługa PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadu, jeżeli jego ilość wskazuje na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe osoby przekazującej oraz jeżeli odpady nie są posegregowane.

Oddający odpady zobowiązany jest zapewnić sobie we własnym zakresie stosowną pomoc drugiej osoby przy rozładunku i przeniesieniu cięższych śmieci.

PSZOK nie przyjmuje:
• odpadów z budowy domu, właściciel - inwestor powinien indywidualnie, na własny koszt zamówić kontener u firmy wywozowej. Firma która wykonuje remont jest właścicielem odpadów (nawet jeśli materiał zakupił inwestor) i jest odpowiedzialna za ich prawidłowe zagospodarowanie.

TRANSPORT ODPADÓW JEST WE WŁASNYM ZAKRESIE!

Stawki opłat ponad limit zamieszczone są w poniższej tabeli:

Rodzaj usługi Kod odpadu Cena usługi [zł/kg] brutto
przyjęcie w PSZOK ponadlimitowej ilości zużytych opon 16 01 03 0,48 zł
przyjęcie w PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów wielkogabarytowych 20 03 07 0,66 zł
przyjęcie w PSZOK ponadlimitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych 17 01 07 0,20 zł

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem PSZOK zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Grzmiąca w zakładce Punt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Banery/Logo